Grupa Kapitałowa Riva Finance

Ponad 1000 zrealizowanych dla rządu, miast i gmin projektów planów miejscowych, studiów zagospodarowania przestrzennego, planów autostrad i linii metra. Ponad 100 zrealizowanych projektów inwestycyjnych z zakresu nieruchomości, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz finansowania inwestycji w Polsce. Ponad 100 projektów inwestycyjnych oraz planowania przestrzennego w trakcie realizacji o wartości ponad 700 mln EUR. Ponad 100 spółek w strukturze Grupy Kapitałowej Riva Finance oraz kompetentne i doświadczone osoby nimi zarządzające, które od ponad 50 lat działają na europejskim rynku finansowym, nieruchomości, restrukturyzacji oraz planowania przestrzennego.

PONAD
1000

zrealizowanych
projektów

PONAD
100

projektów
inwestycyjnych

PONAD
100

projektów w trakcie
realizacji

PONAD
100

spółek w Grupie Kapitałowej
Riva Finance

Grupę Kapitałową Riva Finance tworzy przeszło 100 podmiotów zależnych prowadzących działalność w obszarze głównie rynku nieruchomości na terenie Polski i Europy. Grupa aktywnie rozwijaja wybrane sektory usług dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Podstawową cechą Grupy jest wielozadaniowość i komplementarność podejmowanych działań.

Inwestujemy kapitał w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu wartości: jako inwestor poprzez spółki celowe lub jako aktywny partner finansujący lub restrukturyzujący konkretne przedsięwzięcia.

Zatrudniamy w swojej strukturze doświadczonych branżystów a jako land deweloper optymalizujemy procesy oceny, kontroli i kształtowania procesu realnej waluacji wartości nieruchomości. W oparciu o posiadane know-how, optymalizujemy wysokość equity angażowanego w inwestycje, przez co minimalizujemy ryzyko inwestycyjne i maksymalizujemy rentowność przedsięwzięć.

Mierzymy nasze dokonania skalą zrealizowanych przedsięwzięć w Polsce: ponad 1000 projektów planów miejscowych, studiów zagospodarowania przestrzennego, planów autostrad i linii metra warszawskiego, ponad 100 projektów inwestycyjnych z zakresu nieruchomości, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz finansowania inwestycji tworzy łączny wolumen projektów inwestycyjnych oraz planowania przestrzennego w trakcie realizacji o wartości ponad 700 mln EUR.

Pielegnując wzorcowe relacje z większością miast i gmin w Polsce oraz z wiodącymi deweloperami, korelujemy interesy inwestorów i włodarzy samorządowych oraz właścicieli nieruchomości. Dbając o interesy naszych partnerów troszczymy się jednocześnie o kontekst społeczny miejsca, jak również o to aby nasze inwestycje podnosiły i rozwijały jakość życia lokalnych społeczności.

Komplementarność oferty Grupy Kapitałowej Riva Finance wynika z dużej aktywności w segmencie usług dla rynku komercyjnego. Zbudowaliśmy struktury wspierające najemców, inwestorów, zarządców i projektanów przede wszystkim w sektorze nieruchomości biurowych w obszarze regionu CEE.

Podążamy za najnowszymi trendami w technologii i finansach realizując innowacyjne projekty na rynku kryptowalut, w tym kantor kryptowalutowy oraz własną giełdę w oparciu o posiadaną licencję UE.